dobrykatalog

Notariusz Warszawa - cała Warszawa i okolice

| Następny

Notariusz Warszawa - cała Warszawa i okolice

Notariusz Warszawa
Notariusz jest powoływany przez Ministra Sprawiedliwości do dokonywania czynności, którym strony są obowiązane lub którym pragną nadać formę notarialną. Dlatego do obowiązków notariusza należy sporządzanie aktów notarialnych, sporządzanie aktów poświadczenia dziedziczenia, sporządzanie poświadczeń np. własnoręczności podpisu, zgodności okazanej kopii z oryginałem, spisywanie protokołów, przyjmowanie na przechowanie pieniędzy, papierów wartościowych, dokumentów, danych na nośnikach danych, sporządzanie, na żądanie stron, projektów aktów, oświadczeń i innych dokumentów, sporządzenie wypisów, odpisów i wyciągów dokumentów etc. Notariusz czuwa nad należytym zabezpieczeniem praw i interesów stron, dla których czynności notarialne powodują skutki prawne. Notariusz pobiera niektóre opłaty sądowe, bierze także na siebie pobranie i zapłacenie podatków należnych od czynności cywilnoprawnych, od spadków i darowizn. Za dokonane czynności notarialnej notariuszowi przysługuje wynagrodzenie tzw. taksa notarialna, zgodna z rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości.

Informacje o firmie:

Kancelaria notarialna S.C. Maciej Biwejnis, Paweł Orłowski

ul. Chłodna 15

00-001 Warszawa

woj. Mazowieckie

tel: 22 850 20 80Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Akceptuję